Podwykonawcy

Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Mosty Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12,
40-555 Katowice
Prace projektowe.
2 Mosty Gdańsk Sp. z o.o. Jaśminowy Stok nr 12A,
80-177 Gdańsk
Wykonanie dokumentacji projektowej.
3 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe DIKAR Dariusz Kruszyński ul. Okrzei 2,
84-360 Łeba
Kompleksowe rozpoznanie inżynieryjno-saperskie Placu Budowy przed rozpoczęciem robót w ramach inwestycji oraz prowadzenia stałego i kompleksowego nadzoru saperskiego wraz z wykonanie wszelkich działań wynikających z tego nadzoru.

USŁUGODAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Geofabryka Sp. z o.o. ul. Prostej 19/5,
87-100 Toruń
Inwentaryzacja przyrodnicza.
2 Enviesa Sp. z o.o. ul. Świętojańska 26/3,
44-100 Gliwice
Opracowanie dok. Projektowej linii napowietrznych.
3 BART-ARTGEO Sp. z o.o. ul. Chmielewskiego 13,
70-028 Szczecin
Badania i roboty geologiczne oraz badania geotechniczne.
Opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia.
4 ŁDJ-GEO Geodezja ul. Rudzka 22,
95-030 Rzgowo
Prace geodezyjne.
5 RICHERT Katarzyna Richert ul. Dworcowa 29,
83-331 Przyjaźń
Wynajem biura.
6 Geopartner Inżynieria Sp. z o.o. ul. Rakoczego 31,
80-171 Gdańsk
Obsługa geodezyjna.
7 GOBIO – Usługi Przyrodnicze
Michał Mięsikowski
ul. Bażyńskich 38/50,
87-100 Toruń
Nadzór przyrodniczy.
8 MENTOR CONSULTING
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szosa Chełmińska 177-181,
87-100 Toruń
Nadzór archeologiczny.

DOSTAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„PROWERK” Sp. z o.o.
ul. os. Piastów 61,
31-625 Kraków
Dostarczenie kompletnych zabezpieczeń przed upadkiem z obiektów (mostowych lub wiaduktów), wykonanych z siatki do montażu pomiędzy obiektami S-KP-DELG80.