Zdjęcia z poziomu ziemi

Maj 2023 - ⇅

Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WD-28B - Podpora 3 - Przygotowania do wykonania próbnych obciążeń kolumn
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WDI-1 - Wykonanie powierzchni próbnej betonu architektonicznego
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WDI-1 - montaż zbrojenia fundamentu pod skrzydło przyczółka podpory P1
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WDI-1 - zabetonowany fundament pod skrzydłem przyczółka podpory P1
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WDI-1 - montaż zbrojenia fundamentu pod skrzydło przyczółka podpory P1 - 2
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WDI-1 - przygotowanie do wykonania powierzchni próbnej betonu architektonicznego
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WDI-1 - przygotowanie do wykonania powierzchni próbnej betonu architektonicznego
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WDI-1 - zabetonowany fundament pod skrzydłem przyczółka podpory P1 - pielęgnacia betonu
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WD-28B - Wykonany beton podkładowy
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WD-31 - wykonanie próbnego obciążenia kolumn podpory P2
DS20 - km 0+700 - odhumusowanie
Węzeł Gdańsk Południe - teren obiektu DS23 - wykonanie rowu 1
Węzeł Gdańsk Południe - teren obiektu DS23 - wykonanie rowu 2
km 30+500 - widok w kierunku Lublewa - odhumusowanie
km 30+600 - widok w kierunku Lublewa - odhumusowanie
km 30+700 - widok w kierunku Lublewa - odhumusowanie
km 30+700 - widok w kierunku Węzła Gdańsk Południe - odhumusowanie
km 31+600 - odhumusowanie stawu 1
km 31+600 - odhumusowanie stawu 2
km 31+600 - odhumusowanie stawu 3
Obwodnica Żukowa - Glincz km 0+400
Obwodnica Żukowa - km 4+100
Węzeł Gdańsk Południe - Obiekt WDI-1 - Betonowanie Podpory 1 - 2
Węzeł Gdańsk Południe - Obiekt WDI-1 - Podpora 2
Węzeł Gdańsk Południe - Obiekt WDI-1 - betonowanie Podpory 1 - 1
Węzeł Gdańsk Południe - Obiekt WDI-1 - betonowanie Podpory 1 - 4
Węzeł Gdańsk Południe - Obiekt WDI-1 - betonowanie Podpory 1- 3
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WD-33 - podkład betonowy - 1
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WD-33 - podkład betonowy - 3
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WD-33 - podkład betonowy - 5
Węzeł Gdańsk Południe - obiekt WD-33 - wykop
Węzeł Żukowo - Obwodnica Żukowa - kierunek Glincz
Węzeł Żukowo
Teren obiektu WD-27 km 30+500
Węzeł Gdańsk Południe - Obiekt WDI-1 - Podpora 1 - 2
Węzeł Gdańsk Południe - Obiekt WDI-1 - Podpora 1
Węzeł Gdańsk Południe - teren łącznicy L-02-L
Węzeł Gdańsk Południe - teren łącznicy L-05-L
Węzeł Gdańsk Południe km 31+050
Węzeł Gdańsk Południe km 31+300
Ciąg Glówny OMT km 31+000 Odhumusowanie
Ciąg Główny OMT km 30+400 - Stabilizowanie warstw nasypu
Ciąg Główny OMT km 30+500 - Stabilizowanie warstw nasypu
Ciąg Główny OMT km 31+100 - Odhumusowanie
Ciąg Główny OMT km 31+500 - Stabilizowanie warstw nasypu 1
Ciąg Główny OMT km 31+500 - Stabilizowanie warstw nasypu 2
Ciąg Główny OMT km 31+600 Odhumusowanie 1
Ciąg Główny OMT km 31+600 Odhumusowanie 2
Ciąg Główny OMT km 31+600 Odhumusowanie 3
Ciąg Główny OMT km 31+600 Odhumusowanie 4
Ciąg Główny OMT km 31+600 Odhumusowanie 5
DS20 Odhumusowanie 2
DS20 Odhumusowanie 3
DS20 Odhumusowanie 4
DS20 Odhumusowanie 5
DS20 Odhumusowanie 6
DS20 odhumusowanie 1
WDI-1 - 1. przygotowanie do betonowania podpory P2
WDI-1 - 2. nocne betonowanie podpory P2
WDI-1 - Widok z ul. Sadowej w stronę węzła Gdańsk Południe
DS20 - Odhumusowanie
DS20 - Odhumusowanie
DS20 - Odhumusowanie
DS20 - Odhumusowanie
DS20 - Odhumusowanie
DS20 - Odhumusowanie
WD32 - palowanie
WD32 - palowanie
WDI-1 - stabilizowanie warstw nasypu
WDI-1 - stabilizowanie warstw nasypu
WDI-1 - stabilizowanie warstw nasypu
WDI-1 - stabilizowanie warstw nasypu
WDI-1 - stabilizowanie warstw nasypu
WDI-1 - stabilizowanie warstw nasypu
WDI-1 - stabilizowanie warstw nasypu
WDI-1 - stabilizowanie warstw nasypu
WDI-1 - stabilizowanie warstw nasypu
WDI-1 - stabilizowanie warstw nasypu
WDI-1 - stabilizowanie warstw nasypu
WDI-1 - widok w stronę wezła Gdańsk Południe
WDI-1 wykop
WDI-1 wykop
poziom wody w stawie hodowlanym w km 31+700

Kwiecień 2023 - ⇅

Marzec 2023 - ⇅

Luty 2023 - ⇅