Zdjęcia z poziomu ziemi

Kwiecień 2024 - ⇅

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej WS-18 (1)
Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej WS-18 (2)
Obwodnica Żukowa WD-1 (3)
Obwodnica Żukowa WD-1 (2)
Obwodnica Żukowa WD-1 (1)
Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej ES-21 (1)
Przygotowania do wykonania betonu podkładowego pod fundamenty WS-23 (2)
Przygotowania do wykonania betonu podkładowego pod fundamenty WS-23 (1)
Węzeł Lublewo OMT WD-24 (1)
Przygotowanie platformy roboczej przed montażem belek OMT na WD-27
Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej ES-21 (2)
Budowa nasypu węzeł Gdańsk Południe DS-26
Wykopy OMT w km 32+000
Roboty ziemne OMT w km 25+300
Budowa objazdu OMT przy WD-25
Roboty ziemne przy węźle Lublewo OMT w km 27+100
Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej w km 23+200 (2)
Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej w km 23+200 (1)
DS-21 na wysokości istniejącego stawu OMT
Obwodnica Żukowa WD-Ż2 (1)
Obwodnica Żukowa WD-Ż2 (2)
Przygotowanie odcinka próbnego z warstwy ulepszonego podłoża OMT w km 31+400 - 31+800 (1)
Przygotowanie odcinka próbnego z warstwy ulepszonego podłoża OMT w km 31+400 - 31+800 (2)
Wykonanie nasypu jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca prawa Węzeł Gdańsk Południe (1)
Wykonanie nasypu jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca prawa Węzeł Gdańsk Południe (2)
Wykonanie nasypu jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca prawa Węzeł Gdańsk Południe (3).JPG
Wykop - Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej - WD-28b (1)
Wykop - Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej - WD-28b (2)
Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej ES-21 (3)
Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej ES-21 (1)
Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej ES-21 (2)
Zbrojenie ustroju nośnego belkowego WD-22
Widok z obiektu WD-27 w kierunku węzła Gdańsk Południe
Wykonywanie kolumn KSS FSS OŻ przy ES-5b (2)
WD-27 Wykonanie I etapu poprzecznic
Wymiana gruntu OŻ w km 6+200 (2)
Wymiana gruntu OŻ w km 6+200 (1)
Zbrojenie ustroju nośnego OMT WS-18 (1)
Zbrojenie ustroju nośnego OMT WS-18 (2)
Teren badań archeologicznych w śladzie zbiornika OMT w km 19+000
Roboty ziemne na wysokości wiaduktu OMT w km 20+800

Marzec 2024 - ⇅

Luty 2024 - ⇅

Styczeń 2024 - ⇅

Grudzień 2023 - ⇅

Listopad 2023 - ⇅

Październik 2023 - ⇅

Wrzesień 2023 - ⇅

Sierpień 2023 - ⇅

Lipiec 2023 - ⇅

Czerwiec 2023 - ⇅

Maj 2023 - ⇅

Kwiecień 2023 - ⇅

Marzec 2023 - ⇅

Luty 2023 - ⇅