Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej
Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) - węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)

/ DATA PODPISANIA UMOWY
NA BUDOWĘ
16/04/2021 r.
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

1 501 492 851,72 zł
/ WARTOŚĆ KONTRAKTU
DLA ZADANIA 2 DLA ODCINKA A i B
786 323 152,63 zł
/ WARTOŚĆ KONTRAKTU
DLA ZADANIA 2 DLA ODCINKA C
 49 507 500 zł
/ NAZWA KONTRAKTU

„Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.
Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) - węzeł Gdańsk Południe (z węzłem).”

Cel i lokalizacja inwestycji

Budowa drogi ekspresowej nr S6 jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2021-2027 (z perspektywą do 2030) oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 76/2020 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2020 r.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową nr S6 pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu. Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej. Dla kierowców przejazd przez obwodnicę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.Podstawowe informacje o inwestycji

Trasa Żukowo - Gdańsk Południe będzie liczyć ok. 16 km długości. W ramach inwestycji wykonana zostanie obwodnica Żukowa o długości ok. 7 km oraz węzły Żukowo i Lublewo. Rozbudowany zostanie także węzeł Gdańsk Południe na styku istniejących S6 Obwodnicy Trójmiasta oraz S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. Przewidziano również budowę Miejsca Obsługi Podróżnych Widlino (kat. I). Obwodnica Żukowa połączy się z drogą krajową nr 7 w miejscowości Przyjaźń i poprzez węzeł Żukowo zostanie doprowadzona do drogi krajowej nr 20 w miejscowości Glincz.

Podpisanie Umowy z Wykonawcą:
Konsorcjum: MIRBUD S.A. – Lider i Kobylarnia S.A. – Partner odbyło się 16.04.2021 r.
Wartość tej Umowy opiewa na kwotę 777 mln zł.
Zakończenie robót - 15.09.2025 r.