Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 18,22% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 93,94%


Zaawansowanie czasowe

Postęp: 64,89%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 21,11%