Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 6,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 78%


Zaawansowanie czasowe

Postęp: 26,55%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 5,9%