Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Odcinek A i B - Postęp: 36,25% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Odcinek C - Postęp: 17,84% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Zaawansowanie prac projektowych

Odcinek A i B - Postęp: 99,64%


Odcinek C - Postęp: 99,87%


Zaawansowanie czasowe

Odcinek A i B - Postęp: 63,21%


Odcinek C - Postęp: 50,00%


Zaawansowanie rzeczowe

Odcinek A i B - Postęp: 36,25%


Odcinek C - Postęp: 17,84%