Postęp robót

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 26,28% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 95,10%


Zaawansowanie czasowe

Postęp: 68,09%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 28,12%